piątek, 7 marca 2014

Ostatnie zaległości - The last delays

Z zaległości zostały mi do pokazania jeszcze dwie rzeczy :-) Miłosny, walentynkowy (!) tag i karteczka :-)

There are two projects left that I'd like to present :-) Valentine (!) tag and a card :-)


Tag wykonałam z papierów z kolekcji 7 Dots Studio - Nature Walk. Użyłam też damaskowej maski i badzika z UmWow Studio - obie rzeczy dopasowane do tej kolekcji. Cudny, "żelaźniakowy" kwiat to mój łup z Craft Wawy :-) Kupiłam go w Retro Kraft Shop :-) Tekturka oczywiście ze Scrapińca :-)

I made this tag with 7 Dots Studio - Nature Walk collection. I also used damask mask and a flair from UmWow Studio - both fit excellent to this collection. Wonderful "iron" flower is what I bought on Craft Wawa in Retro Kraft Shop :-). The LOVE chipboard is from Scrapiniec :-)Kartka powstała z kolekcji Cold Country 7 Dots Studio. Scrapińcowe tekturki zalterowałam za pomocą gesso, mikrokulek i kilku różnych mgiełek :-)

This card is made of Cold Country - another new collection from 7 Dots Studio. Chipboards from Scrapiniec I altered with gesso, glass filler and some different mists :-)

Brak komentarzy: