czwartek, 13 listopada 2014

Our adventure today - Scrapiniec

Witajcie!
Dziś prezentuję scrapa, który jak na mnie to wykonany jest prawie w stylu C&S ;-) Kolorowe papiery, kilka dodatków i delikatnych chlapnięć oraz scrapińcowe tekturki - to wszystko złożyło się na letnie wspomnienia. Ech, tęsknię za tym słonecznym, ciepłym czasem...

Hello!
Today I present a layout that in my case is made almost in C&S style ;-) Colorful papers, some embellies and delicate paint splasches and chipboards from Scrapiniec - all that elements emphasise my summer memories. Ech, I miss that sunny, warm time...

Do takich lekkich, wesołych layoutów doskonale pasują małe tekturowe elementy - gwiazdkidymki i moje ukochane strzałki. Dla uzyskania większego kontrastu, wszystkie tekturki pomalowałam czarną ecoliną.

Small chipboards are perfect to light, joyful layouts - little stars, words and my favourite arrows. To receive a bigger contrast in this project I coloured all chipboards with black ecoline.
Moją pracę oraz dokładny wykaz tekturek, których w niej użyłam możecie dziś również zobaczyć na blogu Scrapińca. Zapraszam :-) A papiery i inne dodatki pochodzą z kitów Art Workschop Kit Club.

My project and a list of chipboards that I used You can also see on Scrapiniec blog today. Feel invited to visit it :-) Papers and other embellishments are from kits from Art Workschop Kit Club.