piątek, 9 grudnia 2016

Winter time - Studio Forty

Dzień dobry!
Praca, którą przygotowałam na dzisiejszą inspirację dla Studio Forty jest bardzo delikatna. Chciałam w niej zawrzeć atmosferę cudnego, zimowego, mroźnego dnia. Takiego śnieżnego, słonecznego. Takie zimowe dni uwielbiam :-)

Hello!
The project that I've created for Studio Forty as todays inspiration is very delicate. I wanted it to contain the mood of amazing, wintery, frosty day. Snowy and sunny. I love such wintery days :-)

 Postawiłam na jasne kolory papierów, mediów i dodatków. Jest ich naprawdę dużo, ale nie dominują na scrapie.

I chose ligth papers, media and embellishments. There is a lot of them but they do not dominate this project.

Stemple ze Studio Forty wykorzystałam na dwa sposoby. Gwiazdki - śnieżynki nastemplowałam bezpośrednio na papierze bazowym, natomiast domki odbiłam na innym kawałku papieru, wycięłam i dopiero wtedy umieściłam w różnych miejscach na pracy.

I used the stamps from Studio Forty in two ways. The snowflakes I've stamped directly on the base paper of my LO. But the little houses I've stamped on the other piece of paper, I've cut and then I've sticked them on my project. 

Użyłam: / I used:
Studio Forty
Naklejki transparentne - śnieżynki

7 Dots Studio
Dreamer, Writer's Block
Brak komentarzy: